เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เ...
   

วันอังตารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบ...

  นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เ...
   

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบห...

  นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เ...
   

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหม...

  สำนักปลัดเทศบาลเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเก...
   

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยนายเตือนใจ ทรงไตร ตำแหน่งนายกเ...

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 
รองนายกพันเรือง สุภาวิมล เข้าร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านรอ
นายกเตือนใจ ทรงไตร ขอสวัสดีปีใหม่ 2566 พร้อมส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองอ่างทอง