เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโถงทางเดินอาคาร AKAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.พ. 2567 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 23 ก.พ. 2567 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 21 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมซ่อมบำรุง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 ก.พ. 2567 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 ก.พ. 2567 ]6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบคำชี้แจงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขั้นกรรมาธิการ จำนวน ๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 16 ก.พ. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ก.พ. 2567 ]4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 9 ก.พ. 2567 ]6
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 9 ก.พ. 2567 ]5
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 ก.พ. 2567 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 6 ก.พ. 2567 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ(D๕)พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]6
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 6 ก.พ. 2567 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]4
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุลินทรีย์ (EM BALL) ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]5
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ผ้าด่วน)ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]5
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 31 ม.ค. 2567 ]6
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 ม.ค. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]8
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 30 ม.ค. 2567 ]4
29 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2567 ]3
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 30 ม.ค. 2567 ]2
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 29 ม.ค. 2567 ]6
32 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ม.ค. 2567 ]5
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 29 ม.ค. 2567 ]6
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 29 ม.ค. 2567 ]5
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 25 ม.ค. 2567 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำหรับใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 25 ม.ค. 2567 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 25 ม.ค. 2567 ]5
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ม.ค. 2567 ]6
39 ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบระบบน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ม.ค. 2567 ]4
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง คณะผู้บริหาร ติดตั้งหน้าห้องทำงาน ณ บริเวณชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 19 ม.ค. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54