เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 มิ.ย. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง โครงการะบบบำบัดน้ำเสีย(รหัสทรัพย์สิน ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องชาวอ่างทองไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 14 มิ.ย. 2567 ]4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองคลัง) [ 13 มิ.ย. 2567 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตชุมชน ๒๒ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 มิ.ย. 2567 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 12 มิ.ย. 2567 ]3
7 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 11 มิ.ย. 2567 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบบวัดผลและบันทึกผลการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ว่ายน้ำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบบฝึกหัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 มิ.ย. 2567 ]8
13 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]7
14 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]7
15 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 4 มิ.ย. 2567 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 30 พ.ค. 2567 ]5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(พัสดุ) [ 24 พ.ค. 2567 ]9
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสนันศุนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 24 พ.ค. 2567 ]8
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายยการ โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 23 พ.ค. 2567 ]5
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายยการ โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 23 พ.ค. 2567 ]11
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงาน) [ 20 พ.ค. 2567 ]6
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 พ.ค. 2567 ]7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 พ.ค. 2567 ]8
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 พ.ค. 2567 ]3
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัย อปพร. จำนวน ๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 พ.ค. 2567 ]4
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 พ.ค. 2567 ]3
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดดานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 17 พ.ค. 2567 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 17 พ.ค. 2567 ]6
31 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ค. 2567 ]5
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(พัสดุ) [ 16 พ.ค. 2567 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ค. 2567 ]10
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]7
35 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 9 พ.ค. 2567 ]3
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 พ.ค. 2567 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจรเหล็กพร้อมป้ายข้อความ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 พ.ค. 2567 ]6
38 ประกาศขายพัสดุทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำนวน ๕ รายการ(กองคลัง) [ 8 พ.ค. 2567 ]17
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 8 พ.ค. 2567 ]4
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 8 พ.ค. 2567 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57