เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]68
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง [ 22 ก.ค. 2565 ]72
3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 22 ก.ค. 2565 ]61
4 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2565 ]62
5 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินโบนัส สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 22 ก.ค. 2565 ]74
6 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 22 ก.ค. 2565 ]59
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2563 ]83
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 1 เม.ย. 2563 ]100