เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]141
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]164
3 ประกาศสภาเทศบาลเมืองอ่างทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.2553 [ 4 ก.ค. 2562 ]194
4 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองอ่างทอง พ.ศ.2552 [ 4 ก.ค. 2562 ]143