เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 24 ต.ค. 2566 ]16
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 1 ก.ย. 2566 ]23
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]118
4 แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมฉบับที่2 [ 2 ก.ย. 2565 ]120
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 11 ก.ค. 2565 ]124
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]159
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]138
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม [ 23 ก.ย. 2564 ]138
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่2 เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564) [ 28 เม.ย. 2564 ]108
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]160
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 เม.ย. 2564 ]139
12 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]142
13 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]134
14 รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2563 [ 4 มี.ค. 2564 ]103
15 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 17 มิ.ย. 2562 ]176
16 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2562 รอบ 6 เดือน [ 29 มี.ค. 2562 ]105
17 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]136
18 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561 รอบ 6 เดือน [ 30 มี.ค. 2561 ]114