เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 

 

 


  ท่านนายอำเภอเมืองอ่างทอง และ ท่านนายกเทศมนตรีเมือง...
   

วันที่ 17 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเทศบาลเมื...

  มอบใบประกาศนียบัตร ศาสนสถาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโ...
   

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดต้นสน และมัสยิดซิรอตุ้ลลอฮ์

นายเตือนใจ ทรงไตร น...

  ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทอง พร้อมเปิดตลาดทำการค้าขาย ...
   

วันที่ 19 ธ.ค. ที่บริเวณถนนสมบุญ – เกตุวัลห์  ตลาดสดเทศเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือ...

  เทศบาลเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกบริการฉี...
   

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทอง
นำโดย นายเตือนใจ ทรงไ...

 
 
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
พอใจ
น้อย
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562