เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (แบบ ลก.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]12
2 แบบฟอร์มใบลาบวช [ 2 เม.ย. 2564 ]51
3 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 2 เม.ย. 2564 ]72
4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 2 เม.ย. 2564 ]63
5 ตัวอย่างแบบประเมิน ประเภทวิชาการของนายรัชพล [ 29 มี.ค. 2564 ]72
6 ตัวอย่างแบบประเมิน ประเภทอำนวยการต้น ของด.ต.ประเสริฐ ไพรวัลย์ [ 29 มี.ค. 2564 ]57
7 แบบคำร้อง กรณีขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน [ 9 ก.พ. 2564 ]60
8 สมรรถณะตัวเต็ม [ 21 ก.ค. 2563 ]68
9 แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]77
10 แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]77
11 แบบประเมินเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]69
12 ตัวอย่างเเบบประเมินผลการปฏิบัติพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]57
13 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล [ 20 ธ.ค. 2562 ]73
14 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ [ 20 ธ.ค. 2562 ]60
15 เเบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 20 ธ.ค. 2562 ]54