เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 3 พ.ค. 2564 ]58
2 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]58
3 โครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]59
4 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 5 ส.ค. 2563 ]65
5 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]55
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย ปีการศึกษา 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]70
7 โครงการออมทรัพย์ [ 6 ส.ค. 2562 ]61