เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2564 ]12
2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 14 ก.ค. 2563 ]23
3 คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2563 ]16
4 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 14 ก.ค. 2563 ]16
5 คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน [ 13 ก.ค. 2563 ]26