เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 457 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม [ 20 ต.ค. 2566 ]31
42 การจับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 20 ต.ค. 2566 ]36
43 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิมและกำหนดใหม่) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]104
44 แผนการปฏิบัติงานพ่นหมวกควันยุง และแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำเดือด ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 19 ต.ค. 2566 ]38
45 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างมรสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง(เงินอุดหนุน) [ 16 ต.ค. 2566 ]111
46 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 (ทต.บางปะหัน) [ 6 ต.ค. 2566 ]45
47 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่า่ยให้รถส่วนกลางและครุภัณฑ์ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(กองคลัง) [ 3 ต.ค. 2566 ]34
48 เรื่อง การจับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 3 ต.ค. 2566 ]31
49 เรื่อง ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือผู้มีความประสงค์จะรับสุนัขไไปเลี้ยง สามารถมาขอรับสุนัขคืนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 2 ต.ค. 2566 ]26
50 การจับสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 21 ก.ย. 2566 ]32
51 รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(กองการศึกษา) [ 20 ก.ย. 2566 ]67
52 ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขหรือผู้มีความประสงค์จะรับสุนัขไปเลี้ยง สามารถมาขอรับสุนัขคืนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 18 ก.ย. 2566 ]33
53 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ทม.พระประแดง) [ 9 ก.ย. 2566 ]29
54 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง [ 7 ก.ย. 2566 ]40
55 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร(ทต.สามโก้) [ 4 ก.ย. 2566 ]38
56 การประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล [ 31 ส.ค. 2566 ]36
57 สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]31
58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ทม.ตาคลี) [ 31 ส.ค. 2566 ]25
59 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนฉบับที่ 3 (228/2566) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29สิงหาคม - 3กันยายน 2566) [ 29 ส.ค. 2566 ]36
60 5. ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ (ทน.ตรัง) [ 28 ส.ค. 2566 ]32
61 1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ทม.ชัยภูมิ) [ 17 ส.ค. 2566 ]23
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 (ปลัดเทศบาล , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) [ 7 ส.ค. 2566 ]72
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(ครั้งที่ ๓ ) [ 7 ส.ค. 2566 ]72
64 การเปิดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]35
65 ประกาศอำเภอเมืองอ่างทอง เรื่อง ขอรับมรดกรถยนต์ [ 26 ก.ค. 2566 ]36
66 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ [ 24 ก.ค. 2566 ]53
67 ประมูลขายซากพัสดุของป้ายข้อความสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์แบบ OUTDOOR บริเวณสี่แยกไฟแดง(อ่างน้ำพุ)เลขทะเบียน ๑๘๕-๕๐-๐๐๐๒ [ 18 ก.ค. 2566 ]57
68 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 (ผอ.สวัสดิการฯ , หน.ฝ่ายสาธารณสุข) [ 14 ก.ค. 2566 ]53
69 การทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองสาธารณสุข) [ 28 มิ.ย. 2566 ]47
70 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปรเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภาตใต้หัวข้อ"การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ [ 27 มิ.ย. 2566 ]46
71 ประกาศศาลเยวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ(รถราชการ)จำนวน ๒ รายการ [ 19 มิ.ย. 2566 ]87
72 แผนการปฏิบัติงานพ่อหมอกควันยุง และแจกทรายเคลือบสารเคมีกำจัดลูกยุงลาย ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]50
73 ป้ายแจ้ง CCTV Notice [ 1 พ.ค. 2566 ]43
74 1. ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (ทต.สากเหล็ก) [ 20 เม.ย. 2566 ]64
75 2. ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว หรือ ก.ท. ยังไม่ดำเนินการสรรหา ลงวันที่ 27 มีนาคม 25 [ 20 เม.ย. 2566 ]93
76 กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านข้างธนาคารไทพาณิชย์ สาขาอ่างทอง [ 11 เม.ย. 2566 ]64
77 เรื่อง กำหนดปิดบริการสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง (25 มีนาคม 2566 - วันที่ 6 เมษา 2566) [ 27 มี.ค. 2566 ]62
78 ปิดการจราจรระหว่างการก่อสร้างเพื่อวางแผ่นพื้นสะพาน วันที่ 13 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.- 24.00 น. [ 13 มี.ค. 2566 ]65
79 กำหนดปิดบริการสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ ๔ รอบ (ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๑๕๖๖) [ 10 มี.ค. 2566 ]70
80 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ทน.ตรัง) [ 9 มี.ค. 2566 ]79
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12