เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังเคราะห์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ก.ย 2565 กองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังเคราะห์  ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ก.ย 2565 กองสวัสดิการสังคม    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังเคราะห์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ 30 ก.ย 2565 กองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ