เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี


เทศบัญญัติปี 63

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติปี 63    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติปี 63
 
ประกาศใช้เทสบัญญัติ
คำแถลงงบปี 63 (1-3)
คำแถลงงบปี 63 (4-6)
รายจ่ายตามแผนงาน63ล่าสุด(7-10)
เทศบัญญัติ
ประมาณการรายรับ63ตารางหน้า(13-18)
รายละเอียดรายรับงบประมาณ63ใหม่(19-24)
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง