เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 247 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 การบริหารที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาล /(13 โรคยกเว้น)/ ข้อสังเกตุ [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
62 กรณีคลอดบุตร [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
63 กรณีทุพพลภาพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
64 กรณีเสียชีวิต [ 1 มิ.ย. 2564 ]26
65 สิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
66 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีชราภาพ [ 1 มิ.ย. 2564 ]25
67 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข กรณีว่างงาน [ 1 มิ.ย. 2564 ]27
68 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 [ 1 มิ.ย. 2564 ]28
69 สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 [ 1 มิ.ย. 2564 ]25
70 การสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 [ 1 มิ.ย. 2564 ]30
71 ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนและขอรับเงินคืน มาตรา 40 [ 1 มิ.ย. 2564 ]28
72 กำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ ชนิดโคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค และกระบือ [ 31 พ.ค. 2564 ]27
73 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]30
74 แจ้งปิดให้บริการสนามเทนนิส เทศบาลเมืองอ่างทอง [ 12 พ.ค. 2564 ]30
75 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]31
76 เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งแรก [ 27 เม.ย. 2564 ]30
77 แจ้งการปิดให้บริการสระว่ายน้ำ และอาคารฟิตเนส [ 16 เม.ย. 2564 ]32
78 การขับเคลื่อนการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด [ 31 มี.ค. 2564 ]27
79 การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาในช่วงฤดูร้อน [ 25 มี.ค. 2564 ]28
80 การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 มี.ค. 2564 ]27
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13