เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการยกเว้นข้อห้ามมีให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
ละเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ สำหรับคนต่วงด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้มาทำงานในราชอาณาจักร ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน กรณีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    เอกสารประกอบ การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง