เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
บัญชีสรุปโครงการ(แผนดำเนินงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บัญชีครุภัณฑ์
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง