เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน

    รายละเอียดข่าว

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเพิ่มค่าตอบแทน    เอกสารประกอบ

มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ