เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมือง่างทอง [ 1 ก.ค. 2562 ]105
2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 พ.ค. 2562 ]107
3 ระเบียบเทศบาลเมืองอ่างทอง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 7 มี.ค. 2562 ]114