เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้ารับมอบเงินอุดหนุน"โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด เข้ารับมอบเงินอุดหนุน"โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้มอบ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27