เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นางสุภาวิตา ยาแพง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้นางสุภาวิตา ยาแพง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31