เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วม​กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จ​พระ​นาง


วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล บุคลกรในสังกัด เข้าร่วม​กิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส​วัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จ​พระ​นางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน​ 2567​ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31