เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่บริเวณจุดที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ


วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยนายระพีพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าหมวดทางหลวงอ่างทอง ลงพื้นที่บริเวณจุดที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองจะก่อสร้างทั้งหมดด้วยกัน ๓ แห่ง

2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-04
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29
2024-04-29