เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองอ่างทอง


วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมริมน้ำอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08