เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน 22 ชุนชม ในเขตเทศบาลเมือง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน ทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดระยอง,จังหวัดจันทบุรี,จังหวัดปราจีนบุรี

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08