เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมมอบสิ่งของเนื่องใน"วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี พ.ศ.2566"


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ นายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมมอบสิ่งของเนื่องใน"วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี พ.ศ.2566" โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29