เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดีในเกรดเฉลี่ยน 2.5 ขึ้นไป จำนวน 14 ทุน ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมื


วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่เรียนดีในเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จำนวน 14 ทุน ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิกกองทุน โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้นที่ 3

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08