เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง


วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565 เวลา 17.30 น.

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอ่างทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่จุดเสี่ยงของเทศบาลเมืองอ่างทอง

จุดที่ 1.การเตรียมการก่อสร้างเสริมแนวกำแพงกั้นน้ำบริเวณโค้งปลาทู หลังวัดอ่างทองวรวิหาร

จุดที่ 2.เสริมแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมบริเวณประตูระบายน้ำวัดสนามชัย

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29