เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


แบบมาตรฐานงานทาง

    รายละเอียดข่าว

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. ปี2556 เอกสารจัดทำและเผยแพร่โดย กรมทางหลวงชบท กระทรวงคมนาคม                                       เพื่อใช้เป็นแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทอง  โทร : 035-611714 (ต่อ)113-114 

      เอกสารประกอบ

แบบมาตรฐานงานทาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ