เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


แบบมาตรฐานบ้าน

    รายละเอียดข่าว

แบบมาตรฐานบ้าน ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา
โดย  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทอง  โทร : 035-611714 (ต่อ)113-114    เอกสารประกอบ

แบบมาตรฐานบ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ