เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น


รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1k4T_7oM4TZ1VFzNMPx881geSVVPWSYNd/view?usp=sharing

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 2566
https://drive.google.com/file/d/15kOS-pcJh6X_nAONx5zwpMV8JGPuLGsb/view?usp=sharing

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1FGZCfHmg9Cqq-JPLxu-H4MbuJOnyJFAk/view?usp=sharing

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1vONORWTFvzOMtYiV7m-CFtyEcqoE_FL1/view?usp=sharing

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1I5mnvx5cB37bKG81CCrEjNvFnczTtPHC/view?usp=sharing

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1BOCcUniEmc8bfWdkG6fpzSCs-uRIl5je/view?usp=sharing

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 2566
https://drive.google.com/file/d/1trowaGwKWGB0m3soYCr_SHjQCOsj4H2J/view?usp=sharing    เอกสารประกอบ

รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ