เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น


รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1_RPFnTCG-kmTMdfoD6i292T94IUuJVPK/view?usp=sharing

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1tkOAw1vguyCHwkO7fuv7V857YTcbo9hd/view?usp=sharing

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1Ww5c11cUymx6w8q7-h_b4PQEUw8FAhJG/view?usp=sharing

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1XS4gj5SUTFIGS46rYhbA6VHUW_0KJLfQ/view?usp=sharing

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1rRR3AzhLp3IypLhrijWV3Q-RPS-XZnBI/view?usp=sharing

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1UhIbGrPD1O3VkGvbmoszkVvByX2KasvK/view?usp=sharing

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) 2565
https://drive.google.com/file/d/1i4oU2p9cDCsT9HjykMNRZ-qFYcKFKT7a/view?usp=sharing    เอกสารประกอบ

รายนามข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ