เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


สรุปการมาปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(๑ เมษายน ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว

สรุปการมาปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(๑ เมษายน ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)    เอกสารประกอบ

สรุปการมาปฎิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(๑ เมษายน ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ