เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2540/ เกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2533/ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท พ.ศ.2533

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2540/ เกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2533/ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท พ.ศ.2533    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2540/ เกณฑ์การลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2533/ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท พ.ศ.2533
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ