เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เทศบัญญัติ


เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง สาขา 2 พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง สาขา 2 พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฯ เรื่อง ทำการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง สาขา 2 พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ