เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


สรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

สรุปรายงานการมาปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ