เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรัปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจหรือเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองอ่างทอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ