เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
งบการเงินประจำปี


ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563    เอกสารประกอบ

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง