เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง


การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)

    รายละเอียดข่าว

การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)    เอกสารประกอบ

การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (รอบ 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง