เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปเดินทางไปราชการ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปเดินทางไปราชการ    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทั่วไปเดินทางไปราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง