เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 29 ก.พ. 2567 ]15
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 กองสวัสดิการสังคม [ 1 ก.พ. 2567 ]24
3 ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 กองสวัสดิการ [ 10 เม.ย. 2566 ]57
4 ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 งานทะเบียน [ 10 เม.ย. 2566 ]56
5 ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 กองช่าง [ 22 เม.ย. 2565 ]130
6 สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]145
7 ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ [ 25 ม.ค. 2565 ]116
8 สถิติกองช่าง 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]128
9 สถิติกองช่าง 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]120
10 สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]149
11 สถิติการให้บริการงานทะเบียน ปี 2562-2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]133
12 สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม ปี 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]150
13 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษ ปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]126
14 สถิติกองช่าง [ 20 พ.ค. 2562 ]123
15 สถิติการใช้บริการกองคลัง ประจำปี 2561 [ 20 พ.ค. 2562 ]130
16 สถิติการใช้บริการห้องสมุดขุมทรัพย์ความรู้อ่างทอง ประจำปี 2561 [ 20 พ.ค. 2562 ]120
17 สถิติการให้บริการกองสวัสดิการสังคม งบประมาณ 2561 [ 20 พ.ค. 2562 ]122
18 สถิติงานทะเบียน [ 20 พ.ค. 2562 ]132