เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ย้ายอาคาร [ 24 ม.ค. 2565 ]110
2 คู่มือการขออนุญาตขุดดิน และ ถมดิน [ 24 ม.ค. 2565 ]109
3 คู่มือการขออนุญาตการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการน้ำมัน [ 24 ม.ค. 2565 ]105
4 คู่มือการขออนุญาตตรวจสอบการขออนุญาตตามเขตผังเมือง [ 24 ม.ค. 2565 ]112
5 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต่อใบอนุญาต [ 24 ม.ค. 2565 ]114
6 คู่มือการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 มิ.ย. 2562 ]144
7 คู่มือการขออนุญาตการแจ้งขุดดิน และถมดิน [ 17 มิ.ย. 2562 ]156
8 คู่มือการขออนุญาตการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 17 มิ.ย. 2562 ]134
9 คู่มือการขออนุญาตตรวจสอบการขออนุญาตตามเขตผังเมือง [ 17 มิ.ย. 2562 ]120
10 คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และต่อใบอนุญาต [ 17 มิ.ย. 2562 ]131