เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน “งานจัดทำงบประมาณสำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ และนักวิชาการคลัง” [ 1 เม.ย. 2567 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติงาน “งานตรวจสอบภายใน” [ 28 มี.ค. 2567 ]8
3 คู่มือการปฏิบัติงาน “งานธุรการและงานสารบรรณ” [ 28 มี.ค. 2567 ]23
4 คู่มือการปฏิบัติงาน “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” [ 1 ก.พ. 2567 ]31
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 24 ม.ค. 2565 ]141
6 คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม [ 19 เม.ย. 2564 ]132
7 คู่มือยืมทรัพย์สิน [ 2 มี.ค. 2563 ]125
8 แบบมาตรฐานบ้าน [ 18 มิ.ย. 2562 ]135
9 แบบมาตรฐานงานทาง [ 18 มิ.ย. 2562 ]131
10 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 มี.ค. 2562 ]128