เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2565


วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดก โดยมี นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08