เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ขอส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน "บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784"ให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง


ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าพบ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และนายประมวล มุ่งมาตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และได้ส่งมอบหนังสือภาพวาดการ์ตูน "บันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784" ให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด จำนวน 20 เล่ม โดยมีนางสุภาวิตา ยาแแพง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางอุษากร สีดาบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมพูดคุยและรับมอบหนังสือ

และในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดฝึกอบรมการใช้หนังสือโดยครูชีวัน วิสาสะ ผู้เขียนหนังสือ ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มเวลา 15.00 - 17.00 น. เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถใช้หนังสือเป็นสื่อในการสอน อธิบาย และแนะนำให้แก่เด็กได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08