เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


“การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง”


ในวันนี้ ที่ 16 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1 / 2565 ตามด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะประธาน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08