เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


ทพญ.ลลิตาภรณ์ สัตยารักษ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 5,000 บาท ให้แก่เทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อใช้ดำเนินงานด้านสาธารณสุข


โดยในวันนี้ ทันตแพทย์หญิง ลลิตาภรณ์ สัตยารักษ์ และครอบครัว เข้าพบ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมกับบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08