เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2


เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30น. นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ตามโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอ่างทอง 2 ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08