เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เดินทางเข้าร่วมประดับยศ ว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ


เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

ได้เข้าร่วมพิธีประดับยศว่าที่ ร้อยตำรวจตรี ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ดาบตำรวจ ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 11) โดยมีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08