เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกมนตรีเมืองอ่างทองนำทีม จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง


21 เมษายน 2565 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณา การบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบล็ดเสร็จ (One stop Service) อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โปร่งใสและรวดเร็ว

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29