เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมกับประธานชุมชน แสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักนับผิดชอบต่อหน้าที่


นายพันเรือง สุภาวิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ร่วมกับประธานชุมชน แสดงเจตจำนงร่วมต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนักนับผิดชอบต่อหน้าที่

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29