เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง วันที่10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


เมื่อเวลา 08.00น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอ่างทอง และเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" และร่วมมอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพแก่ นักเรียนและหน่วยอาสารักษาดินแดน

2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-03-11
2024-03-08